PRAVILA NAGRADNE IGRE:

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Knaus storitve d.o.o., Lilekova 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: Knaus storitve).

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra »CARSKI DVOBOJ« poteka od 9.9.2014 do 31.12.2014 za igralce iger Carica (spretnost, znanje, moč).

 

3. PRAVILA NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo kolikor krat želijo samo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na način, da odigrajo igro ter se vpišejo vse potrebne podatke (ime in elektronski naslov).
Vsak tekmovalec lahko igra vsako igro kolikokrat želi. Vsak teden bo pet najboljših tekmovalcev vsake igre, v kateri so dosegli največ točk, nagrajeni z CARICA PAKETOM.
Teden poteka od vsake srede od 12.00 do naslednje srede do 12.00. V celotnem obdobju lahko vsak posameznik prejme največ dve nagradi v vseh igrah skupaj. Vsi nagrajenci prejmejo obvestili o prejeti nagradi na elektronski naslov, katere ga navedel ob igranju.
Izmed vseh igralcev vseh iger, bomo vsak teden izžrebali 3 osebe, katere prejmejo darilo CARSKI PAKET. Izžrebanci prejmejo obvestilo o prejeti nagradi na elektronski naslov.
Če se na eni lestvici (tedenski lestvici) pojavi isti elektronski naslov dvakrat ali večkrat, se pri dodelovanju nagrad upošteva samo najboljši rezultat. Vsak teden je možno prejeti eno nagrado v vseh igrah skupaj. V tem primeru nagrado prejme naslednji na lestvici (6.). Če je tovrstnih primerov več, nagrado prejme vsak naslednji (7., 8., 9.,…). Enako pravilo se upošteva tudi v primeru, da je tekmovalec prejel že več kot dve nagradi v preteklih tednih oziroma, da se je ime in priimek ter naslov nagrajenca pojavil že dvakrat med preteklimi nagrajenci.
Pravila veljajo za vse igre CARSKI DVOBOJI: spretnost, znanje in moč.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. NAGRADE

Nagradni sklad obsega:
vsak teden vsaka igra 5krat CARSKI PAKET (izdelki Carica) ter dodatno 3krat izžrebanci CARSKI PAKET (izdelki Carica).

 

5. OBJAVLJANJE NAGRAJENCEV

Rezultati bodo vsako sredo, ob 13.00 vse do 31.12.2014 ,objavljeni na FB strani Carica. Rezultati nagrajencev so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Vsi dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni po elektronski pošti, katerega so navedli ob igranju iger, na spletnih straneh www.carica.si in na Facebook straneh Carica, vsako sredo ob 13.00 za pretekli teden.
Prejemniki nagrad bodo informacijo o prejetju nagrade prejeli po elektronski pošti. V primeru, da nagrajenec v 3-dneh ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

 

6. IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI IN PRENOS NAGRADE

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.
Dobitnik je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih, ki so neposredno povezana z nagradno igro in njihovi ožji družinski člani (velja za organizatorja nagradne igre).

 

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje podjetju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve udeleženca oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, ažuriranja in izbrisa podatkov v bazi podatkov na način, da pošlje zahtevek za izbris podatkov na elektronski naslov info@carica.si ali na naslov Knaus storitve d.o.o., Lilekova 2, 3000 Celje.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezane z izvedbo te nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

 

8. REŠEVANJE PRITOŽB

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.carica.si ter na Facebook strani Carica.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

Vsa dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro in na igranje iger CARSKI DVOBOJ, nam lahko sporočite na elektronski naslov: info@carica.si.